Kontakti

English Language Centre -ELC ka dy qendra duke bërë kështu të mundur casjen shumë të lehtë nga të gjitha anët e Prishtinës.

Qendra 1: Rruga "Eqrem Cabej" p.n, Prishtinë 10000 Kosovë.  (Pran Institutit Albanologjik dhe Fakultetit Filozofik)

Nr Telefonit: +381 38 246 630 / +377 44 112 989

Qendra 2: Rruga "Shefqet Shkupi" Emshir Prishtinë 10000 Kosovë (Pran Stacionit të Autobusëve, Rruga për Hotel Nartel/ Bo-Bowling)

Nr Telefonit: +381 38 728 029 / +386 49 711 552

 

 

Emri dhe Mbiemri *
Emri dhe Mbiemri