English Language Centre ELC 

Te rejat e fundit...

 

Misioni

Qendra e Gjuhës Angleze - English Language Centre, është themeluar në vitin 1992. Prej asaj kohe deri më sot, kjo Qendër vepron pandërprerë, përjashtimisht gjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë (1999).

Gjatë kësaj periudhe në këtë Qendër janë zhvilluar shumë aktivitete në kuadër të realizimit të programit të punës së saj. Përveç organizimit të kurseve të gjuhëve të huaja, për  fëmijë dhe të rritur, për të gjitha nivelet, janë organizuar shumë aktivitete të tjera  për të gjitha grupmoshat.

Lexo me shume


Plan Programi dhe Grup Moshat

Mesimi jepet ne baze te planprogramit shkollor ne baze te kushteve te caktuara nga MASHT.

Grup moshat 

  • Parashkollorë: 5-6 vjecar
  • Shkolloret: Nga Klasa e pare deri ne te 12.
  • Te rriturit.

Orari i mësimit për fëmijët parashkollorë, është 5 herë në javë nga 3 orë mësimi, me nga 5-10 min pushim midis orëve. Grupi i parë fillon prej orës 10-13, Grupi i dytë fillon prej orës 11-14 dhe grupi i tretë fillon prej orës 12,00 -15,00.

Orari i mësimit për fëmijët shkollorë është përshtatur...

Lexo me shume


Stafi

Stafi jonë përbëhet nga një grup i mësuesve profesional, të trajnuar vazhdimisht për metodat sa më standarde dhe profesionale të mësimdhënjes, duke ofruar kushte sa më të mira dhe profesionale të mësimit për kursistët tanë. 


Momente të ndryshme në foto: